PERSONEL TEMİNİ

Maliyet ve zaman kazanımını sürekli bir güven içerisinde sunan Mekel Grup, bugün artık profesyonel kadrosu ile yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

750 kişilik sürekli dış kaynak personeli ve yetkin merkez yönetim kadrosu ile her sene 1500 – 2000 kişilik personel sirkülasyonunu başarı ile ve hatasız yönetmektedir.

Firmalara hızlı, güvenilir ve başarılı çözümler sunan Mekel Grup en doğru çözüm ortağınız olmak için göreve daima hazır durumdadır.

Küresel Dünya


Günümüz dünyasında rekabet artık sınır tanımamaktadır. Globalleşme ile gündeme gelen Küresel Dünya olgusu; küresel rekabeti, kaliteyi, bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda mecburi kılmaktadır.

Dünyadaki bu değişim, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, diğer bir ifadeyle kendi alanlarında en iyi olmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. İşletmeler, temel yetkinlikleri dışındaki tüm fonksiyonlarını dış kaynaklardan sağlamak (outsource etmek) yoluyla, en iyi bildikleri işleri yapmak, bazı işleri diğer şirketlerden daha iyi bilir hale gelmek, iyi bildikleri iş dışında yapılması gerekli olan tüm işleri başkalarına yaptırmak ve böylelikle devamlı olarak yenilik yapmak ve değer yaratmak imkanına kavuşurlar.

Kaynak tasarrufu


Outsourcing uygulaması işletmelere, hem kaynak tasarrufu yapmak hem de yapı olarak küçülerek daha yalın hale gelmek fırsatını sağlamaktadır.

Böylece işletmeler uzmanlaştıkları ve en iyi bildikleri işleri yaparak, temel yetkinlikleri üstüne odaklanma fırsatını elde ederler.

İnsan kaynakları yönetiminin bir stratejik partner olarak, yoğun rekabet baskısı altındaki işletmeleri geleceğe taşımada etkin rol oynayan insan unsurunu verimli bir biçimde kullanabilmesi, büyük ölçüde kendi temel yetkinlik alanlarına yoğunlaşmasına bağlıdır.

Bunun için yararlanabileceği önemli stratejilerden bir tanesi de outsourcing (dış kaynaktan faydalanma) uygulamasıdır.

İnsan kaynakları yönetiminin outsourcing uygulamasını başarı ile gerçekleştirmesi; hedeflerine ulaşmasını, organizasyon içerisindeki etkinliğini arttırmasını ve kendi yetkinliklerini güçlendirmesini sağlayacaktır.

Outsourcing uygulamasının başarısıysa büyük ölçüde bu hizmeti arz eden firmalarin kalitesine bağlıdır.

Neden Dış Kaynak?


 • Maliyetleri azaltmak için.
 • Zamanın etkin kullanımını sağlamak amacıyla.
 • Asıl işe odaklanarak rekabet avantajı sağlamak amacıyla.
 • Teknolojik yenilikleri takip edebilmek için.
 • İşletme için doğru olan personel büyüklüğüne kavuşmak için (downsizing).
 • Hız ve esnekliği çoğaltmak için.
 • Yasal riski paylaşmak için.
 • Süreç yenileme (reengineering) kazançlarını hızlandırmak için.
 • Başarılı işletmeler arasına girebilmek için.
 • Kaynakları daha etkin kullanabilmek için.
 • Yatırım harcamalarını azaltmak için.
 • Finansal kaynaklardan etkin şekilde faydalanmak için, Kaliteyi çoğaltmak için.
 • Kontrol dışı fonksiyonlardaki problemlere çözüm getirebilmek için.
 • İK yapısını küçültmek ve maliyetini azaltmak için Dış Kaynak Kullanımının Faydaları.
 • Dış kaynak kullanımını arz eden firmalar de ( outsourcing hizmeti sunan firmalar ) gelişmiş süreç bilgileri sayesinde, verdikleri hizmette etkinlik yaratarak, hizmeti alan firmanın kaynak kullanım verimliliğini arttırırlar.
 • Dış kaynaktan faydalanma, özellikle büyük ölçekli işletmelerde eğitim maliyetlerini düşürmektedir.
 • Elde edilen etkin gelişmeler diğer alanlara da uygulanabilmektedir.
 • İşletmelerin süreç yenileme çalışmalarını teşvik eden bir etki de yaratmaktadır.
 • En önemli fayda; yüksek kalite, düşük maliyet, zaman tasarrufu ve teknolojik değişimdir.
 • İşletmenin ana fonksiyou ile alakalı olmayan işlerinin merkezi karar alma dışına kaydırılmasını sağlamış olduğu için maliyet etkinliği ve işgücü verimliliğini yükseltmektedir.
 • İşletmelerin tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yoğunlaştırmaları sonucunu doğurur ve böylelikle temel yetkinliklerini geliştirmelerini sağlar.